Sayt, Türk Hərəkatı İctimai Birliyinin "Türk mədəniyyətinin təbliği" layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır - www.thib.biz

"Savalan" Mistik Musiqi Qrupu


Turana qılıncdan daha kəskin, ulu qüvvət,
Yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət!
Hüseyn Cavid
© 2010, "Savalan" Mistik Musiqi Qrupunun rəsmi internet səhifəsinin hazırlanması barədə qərar, Türk Hərəkatı İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin 03 oktyabr 2009-cu il tarixli toplantısında verilmişdir. Təklif Həbib Ələkbərova aiddir. Elektron ünvan: thib@thib.biz